Over mij

Sinds 2008 ben ik werkzaam als shiatsu-massagetherapeute en acupuncturiste.
Mijn opleidingen heb ik met name gevolgd aan de Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai. Daarnaast heb ik mijn diploma's voor medisch westerse basiskennis en volg ik jaarlijks nascholingen.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong (De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Geneeskunde), de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen) en sta vermeld in de zorggids.

Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen en geneeskunde. Zowel in de reguliere geneeskunde als in de TCG ben ik goed onderlegd. Acupunctuur en shiatsu-massage zijn in principe een op zichzelf staand, gesloten medisch systeem.

Maar ik kan de vertaalslag naar de regulirere geneeskunde goed maken. Dit geeft de mogelijkheid om oosterse en westerse geneeswijzen hand in hand met elkaar te laten gaan.

Het interessante van mijn vak is dat geen behandeling hetzelfde is, net als ieder mens uniek is. Ik stem de zorg zo goed mogelijk op maat af, werk volgens holistische wijze en bewaak ieders genezingsproces van intake tot ontslag.


Scholing

De opleidingen voor shiatsu-massagetherapie en acupunctuur heb ik gevolgd aan Academie Qing Bai.

Het diploma SHO Registeropleiding Medische Basiskennis heb ik behaald aan de HVNA, welke voldoet aan de Plato-eindtermen en geaccrediteerd is door CPION.

Dit zijn de drie vakopleidingen die de basis vormen van mijn praktijk.


Verder volg ik jaarlijks nascholingen t.b.v. uitbreiding van kennis en vaardigheden en de kwaliteitsbewaking van mijn beroepsuitoefening.

Relevante nascholingen betreffen bijvoorbeeld de 1-jarige opleiding Japanse behandeltechnieken (volgens de methode van Kiiko) en de meerdaagse opleidingen om effectief pijn te behandelen met shiatsu en acupunctuur (volgens de methode van Dr.Tan), ooracupunctuur, voetzonereflexmassage, stoelmassage en orgaanmassage (CNT), voeding en moderne Chinese fytotherapie.

Voorts heb ik vele scholingsdagen gevolgd, die steeds een onderwerp behandelen zowel voor de oosterse als de westerse geneeswijzen (bijvoorbeeld slaapproblemen, depressie, gynaecologie, maag-darmproblematiek, neurologische aandoeningen, etc.).

Voorheen heb ik HBO Verpleegkunde grotendeels gevolgd en ben daarna gaan studeren voor docente Tekenen. Ik ben een aantal jaren in het middelbaar onderwijs als docente tekenen werkzaam geweest.

Reviews

Mijn ervaring met de behandeling van Floor Pieper Eerst kreeg ik een hele, goede, uitgebreide intake waarbij al mijn eerdere klachten en behandelingen aan bod zijn gekomen. Vanaf de eerste behandeling had ze een goed en duidelijk plan, wat in overleg met mij is uitgevoerd. Floor is uiterst deskundig in het combineren van verschillende benaderingswijze die voor mij tot het beste resultaat hebben geleid

Anja