Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelmethode die behoort tot de Tradionele Chinese Geneeswijzen.

Er zijn energiebanen (meridianen), die als een netwerkdoor het lichaam lopen. In deze meridianen stroomt levensenergie (Qi). Acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Het netwerk van meridianen verbindt de acupunctuurpunten met elkaar. Wanneer de energiebalans verstoord is, ontstaan er klachten of ziekten. Met acupunctuurnaalden, die in acupunctuurpunten gezet worden, kun je de energiebalans herstellen. Met acupunctuur wordt niet alleen de klacht behandeld, maar ook de onderliggende oorzaak.

Vormen van acupunctuur

In de praktijk werk ik met verschillende methoden van acupunctuur. Je klacht/ aandoening en conditie bepalen welke methode het meest geschikt is.

- Klassieke acupunctuur:

Traditionele acupunctuur volgens TCM (Traditional Chinese Medicine).

- Japanse acupunctuur (volgens de methode van Kiiko):

Dit is een zeer verfijnde vorm van acupunctuur, waarbij het effect van de behandeling direct kan worden getoetst via pols- en buikdiagnostiek. Als patiënt kun je het effect van de behandeling direct voelen, doordat reflexzones op de hara (buik) bij aanraking eerst gevoelig, pijnlijk of verhard waren. Bij effectieve behandeling zullen de reflexzones minder gevoelig, pijnlijk en/of verhard aanvoelen. Voordeel van deze methode is dat het plaatsen van de acupunctuurnaalden vaak als pijnloos wordt ervaren.

-Acupunctuur volgens de methode van Dr. Tan:

Deze vorm van acupunctuur wordt voornamelijk ingezet bij pijnbestrijding, maar kan ook gebruikt worden bij andere klachten.


Behandeling

Na een intake-gesprek en het stellen van de diagnose, volgt de behandeling.

Bij een acupunctuurbehandeling worden dunne naaldjes in bepaalde acupunctuurpunten geplaatst. Deze reguleren de energiebalans in het lichaam. Dit verhelpt of verlicht klachten.

Acupunctuur en westerse geneeskunde zijn te combineren. Wel is het van belang voor de behandeling om eventueel medicijngebruik te vermelden.

Een behandeling duurt ongeveer een uur. Als het past binnen het behandeltraject, is er de mogelijkheid tot het nemen van een kort consult van een half uur. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, is afhankelijk van de klacht en de reactie van de patiënt op de behandeling.

Als het een bijdrage levert aan het effect van de behandeling, kunnen aanvullende therapiën gebruikt worden. Acupunctuur kan gecombineerd worden met shiatsu-massage, Chi Nei Tsang (orgaanmassage), behandeling van triggerpoints, moxa, cupping, voetzonereflexmassage en ooracupunctuur.


Indicaties:

Er zijn heel veel aandoeningen waarbij acupunctuur kan worden toegepast. Veel voorkomende klachten zijn: hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, ischias, spierklachten, gewrichtsproblemen, slechte circulatie, duizeligheid, oorsuizen, vermoeidheid, depressie, slapeloosheid, allergie, astma, kortademigheid, sinusitis, spijsverteringsklachten, menstruatieproblemen. Dit is maar een greep uit het enorme scala van aandoeningen, waarbij acupunctuur kan worden ingezet als geneeswijze.

Voor de lijst van indicaties voor acupunctuur zoals vastgesteld door de World Health Organisation, verwijs ik je naar de paginaIndicatielijst Acupunctuur van deze website.


Contra-indicaties:

Na heel zware lichamelijke inspanning of een zware maaltijd is acupunctuur af te raden, net als bij erge honger.

Bij zwangerschap is het prikken van bepaalde acupunctuurpunten verboden.

In geval van kanker, kan je met acupunctuur alleen verlichting van klachten en pijn geven.